Organisatie

Dagelijks Bestuur

Voorzitter Secretaris Penningmeester
Gerard_vander_Linde
VacantArjen van der KampGerard van der Linde
– Job ten Thije


Commissie’s


Vrijwilligers Coördinator
– Pascal van Oosten

Wedstrijdsecretaris
– Bart Schokker (06-24625641)

Financiële commissie
– Egbert ten Bruggencate
– Christa Otterman (Ledenadministratie en Inning contributie)
vacant (Inning contributieachterstand & KNVB boetes)

Communicatie & PR
vacant


Technische zaken senioren
– Frans Mommers
– Robin van Wijk
– Taco ter Veen

Jeugdcommissie
– Jeroen Kwast
– Rob Voogd
– Peter Wijksma
– Erwin Wanders

Activiteiten
– Rob Meulenkamp

Kantine/clubhuis
– Martin Kremer
– Annemarie Kreuwel

Facilitair & Terrein
– Berto Dorgelo
– Willy v.d. Feltz
– Be van Oosten

Sponsoren
– Ruud Leeuw

Materiaal & Kleding
– Rodney Klieverik (coördinator)

Reacties zijn gesloten.