Jeugdsportfonds – Activiteitenfonds

Jeugdsportfonds

Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, woonachtig in de gemeente Borne, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging. De aanvraag kan worden ingediend door een intermediair.

Activiteitenfonds

Het activiteitenfonds maakt deelname aan sport en culturele activiteiten mogelijk voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen door bepaalde kosten te vergoeden. Dit kan de contributie zijn, maar ook de kosten voor een abonnement. Het activiteitenfonds is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar van wie de ouders een laag inkomen hebben. Een laag inkomen betekent dat u niet meer dan 110% van het sociaal minimum ontvangt en een beperkt vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) heeft.

Voor meer informatie: W. Korte, combinatiefunctionaris Gemeente Borne, 074-2658663 of kijk op: www.jeugdsportfonds.nl

Reacties zijn gesloten.