Privacy verklaring

Uw privacy

B.z.s.v. de blauw-witters is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerkt van onze leden.

Uiteraard worden persoonsgegevens van onze leden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt B.z.s.v. zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

B.z.s.v. de blauw-witters gebruikt uw persoonsgegevens voor het aanmelden van leden bij de bond KNVB zodat deze speelgerechtigd zijn om wedstrijden te spelen. Ook gebruiken wij deze gegevens voor het innen van de contributie behorende bij het lidmaatschap van de B.z.s.v. de blauw-witters. Als laatste worden deze gegevens ook gebruikt voor het verspreiden van informatie omtrent B.z.s.v. de blauw-witters en voor jubileum doeleinden en statische doeleinden.

E-mail

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over B.z.s.v. en eventuele betalingsherinneringen.
Gebruik van persoonsgegevens door derden.
B.z.s.v. de blauw-witters laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:
B.z.s.v., t.a.v. de secretaris, 7555 KM Hengelo of e-mail: secretaris@bzsv.eu

Meldpunt kwetsbaarheden​

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Neem contact met ons op via het contactformulier. Kies bij optie secretaris.

Wijzigingen

B.z.s.v. de blauw-witters behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien B.z.s.v. de blauw-witters een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop B.z.s.v. de blauw-witters uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, tijdens de ALV of in de nieuwsbrief.

Hengelo, april 2018

Reacties zijn gesloten.